Odolnost kovových a železobetonových liniových konstrukcí proti agresivitě prostředí a proti bludným proudům

1 650,00 Kč
S DPH

Autor: Ing. Josef Polák, CSc.

Odolnost kovových a železobetonových liniových konstrukcí proti agresivitě prostředí a proti bludným proudům

Cena tištěné publikace: 1 500,- Kč bez DPH.

Počet

Publikaci autor napsal na popud pracovníků projektových organizací a dodavatelských firem, jakož i investorů, kteří navrhují, realizují a provozují liniové ocelové a železobetonové konstrukce uložené v zemi ovlivněné bludnými proudy. Při projektování a výstavbě těchto staveb dochází ke dvěma extrémům: buď je otázka korozního vlivu bludných a interferenčních proudů zcela opomíjena, nebo – častěji – je jejich nepříznivé působení na úložné konstrukce zveličováno, což vede ke zvyšování pořizovacích a provozních nákladů.

Publikace je členěna do tří částí: A. Obecná část; B. Příklady z praxe; C. Přílohy, které zvláště pro část pojednávající o liniových železobetonových konstrukcích přinášejí důkazy, o které jsou opřena technická řešení uvedená v části A a B.