Plyn číslo 4/2019 (e-časopis)

135,00 Kč
S DPH
ELEKTRONICKÁ VERZE
Toto číslo je věnováno bezpečnosti dodávek. Co přesně za ní stojí? 
Celá řada věcí – technických, legislativních, ale 
i obchodních. ČR má plně reverzibilní přepravní 
systém, dostatečně robustní vstupní i výstupní 
kapacity, a je propojena, kromě Slovenska 
a Polska, s německým trhem, jedním 
z nejrozvinutějších v Evropě. Dodávka do ČR je 
diverzifikovaná a trh dostatečně likvidní, svědčí 
o tom více než 100 aktivních dodavatelů 
koncovým zákazníkům. Samostatnou kapitolu 
bezpečnosti tvoří zásobníky plynu. Poslední letošní číslo přináší rovněž ohlédnutí za Podzimní plynárenskou konferencí 2019, v jejímž rámci vyvrcholily oslavy 100 let ČPS.
Počet

Elektronická verze časopisu

el42019