TPG 800 03

103,00 Kč
S DPH

Připojování odběrných plynových zařízení, jejich uvádění do provozu a trvalé odpojení

Počet

Tato pravidla stanovují podmínky pro připojování a uvádění do provozu nových i rekonstruovaných odběrných plynových zařízení na plynárenská nebo měřicí zařízení dodavatele plynu. Současně stanovují podmínky pro přerušení a obnovení dodávky plynu při plánované údržbě, výměně plynoměru, opravě a výměně částíodběrních plynových zařízení a rovněž určují postupy pro trvalé odpojení odběrných plynových zařízení při ukončení jejich provozu.


NAHRAZENÍ PŘEDCHOZíCH PŘEDPISů
Tato technická pravidla nahrazují TPG 800 03 schválená 17. 10. 2007 včetně Změny 1 schválené 21. 8. 2013.

Změny proti předchozím TPG
Technická pravidla byla aktualizována s ohledem na současný předpisový stav obecně závazných právních předpisů a českých technických norem. Pravidla nově upřesňují i požadavky na trvalé odpojení odběrního plynového zařízení při ukončení jeho provozu. Pravidla byla rozšířena o přílohu, ve které jsou schematicky znázorněny tři základní způsoby trvalého odpojení odběrního plynového zařízení.

Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou.

Platnost od 1. 10. 2018

Pro členy Českého plynárenského svazu v limitovaných počtech za zvýhodněnou cenu 82,-Kč/ks včetně DPH.

Počet kusů za zvýhodněnou cenu je limitován počtem kmenových zaměstnanců kolektivního člena. Individuální a čestní členové si mohou za zvýhodněnou cenu zakoupit po jednom kusu TPG 800 03.