TPG 700 01

117,00 Kč
S DPH

Použití měděných materiálů pro rozvod plynu

Počet

Účelem těchto technických pravidel je specifikovat odlišnosti při projektování, montáži a opravách domovních plynovodů z měděných materiálů od plynovodů z ocelových materiálů a dále od plynovodů z materiálů, které se pro domovní plynovody nově používají, jako jsou např. vlnovcové ohebné trubky z korozivzdorné oceli a systémy vícevrstvých trubek.

Do pravidel byly zapracovány i nové trendy a postupy, které je možné využít při projektování a stavbě plynovodů z měděných materiálů. Bližší specifikace, mj. zkoušení a provoz plynovodů, jsou pak uvedeny v normativních dokumentech pro konkrétní plynová zařízení (plynovody v budovách podle ČSN EN 1775 a TPG 704 01, rozvody zkapalněných uhlovodíkových plynů podle ČSN 38 6462).

Nahrazují TPG 700 01 platná od 1. 3. 2006

Platnost 1. 11. 2011