TPG 702 05

421,00 Kč
S DPH

Kotvení plynovodních potrubí ve svazích

Počet

Plynovodní potrubí vedené v kopcovitém území je, mimo základní namáhání vnitřním přetlakem, namáháno doplňkovým zatížením, způsobeným gravitačními silami a ve fázi montáže také teplotními klimatickými vlivy.

Technická pravidla stanoví zásady pro zachycení vzniklých sil, jejich vliv na velikost doplňkových napětí v ocelovém plynovodním potrubí a jejich výpočet pro účely projektování.

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Tato technická pravidla nahrazují TPG 702 05schválená 14. 11. 2002.

Změny proti předchozím TPG

V technických pravidlech je upřesněn pojem „strmý svah“ a v této souvislosti jsou nově uváděny tabulky zatřídění

zemin podle jejich soudržnosti, mající vliv na úhel vnitřního tření používaný ve výpočtech.

Technická pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou.

Pro členy Českého plynárenského svazu v limitovaných počtech za zvýhodněnou cenu 211,-Kč/ks včetně DPH.

Počet kusů za zvýhodněnou cenu je limitován počtem kmenových zaměstnanců kolektivního člena. Individuální a čestní členové si mohou za zvýhodněnou cenu zakoupit po jednom kusu.