TIN 930 01

120,00 Kč
S DPH

Skladování a manipulace s výrobky pro výstavbu plynovodů z polyetylenu

Počet

Tyto technické instrukce stanoví způsob manipulace a uskladnění výrobků z polyetylenu do dimenze dn ≤ 315. Výrobky z výše uvedeného materiálu podléhají mnoha vlivům, které zhoršují jejich požadované fyzikálně mechanické vlastnosti (působení teploty, UV záření, mechanické poškození).


Platnost od 1. 4. 2005