TPG 902 04

199,00 Kč
S DPH

Plynná paliva. Stanovení obsahu nečistot

Počet

Tato technická pravidla slouží pro účely stanovení obsahu nečistot v plynných palivech. Pro jednotlivé látky a skupiny látek jsou zde uvedeny metodiky
jejich stanovení spolu s odkazy na příslušné normativní dokumenty.

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Technická pravidla nahrazují TDG 902 04 schválená 27. 9. 2006.

Změny proti předchozím TDG

V rámci revize těchto pravidel byly upřesněny některé definice a principy měření obsahu nečistot v plynných palivech.
Rovněž byla provedena aktualizace citovaných a souvisejících norem.

Technická pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi
zabývajícími se danou problematikou.

Tato pravidla platí od 1. 5. 2017

Pro členy Českého plynárenského svazu v limitovaných počtech za zvýhodněnou cenu 160,- Kč/ks včetně DPH.

Počet kusů za zvýhodněnou cenu je limitován počtem kmenových zaměstnanců kolektivního člena. Individuální a čestní členové si mohou za zvýhodněnou cenu zakoupit po jednom kusu TPG 902 04.

Mohlo by vás také zajímat