Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

TPG 905 01

428,00 Kč
S DPH

Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení

Počet

 

Zásady zabezpečení (upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka)

 

Zásady doručení (upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka)

 

Zásady vrácení (upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka)

Tato technická pravidla obsahují 13 dále uvedených částí:

–   Obecná ustanovení;

–   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Požární ochrana;

–   Plynovody a přípojky s přetlakem do 4 bar včetně;

–   Plynovody a přípojky s přetlakem nad 4 bar do 40 bar včetně;

–   Plynovody a přípojky s přetlakem nad 40 bar do 100 bar včetně;

–   Regulační stanice;

–   Kompresní stanice;

–   Měřicí stanice;

–   Ochrana proti korozi;

–   Podzemní zásobníky plynu;

–   Odorizace plynu;

–   Pohotovostní služba;

–   Citované a související předpisy.

 NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Tato technická pravidla jsou konsolidovaným zněním TPG 905 01,obsahujícím Změnu 1, platnou od 1.12.2014, Změnu 2, platnou od 1. 9. 2015, Změnu 3, platnou od 1. 1. 2017, Změnu 4, platnou od 1. 1. 2018 a Změnu 5, schválenou a platnou současně s tímto zněním.

Tato technická pravidla reagují na požadavky zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), zákoníku práce, zákona o požární ochraně a předpisů státní báňské správy. V souladu se stanoviskem SÚIP čj. 1161/1.40/06/431 ze dne 11. května 2006 zpracovávají problematiku lhůt provádění provozních revizí. Tato technická pravidla upřesňují též obsah odborných způsobilostí k činnostem spojených s výkonem licencovaných činností přepravní a distribučních společností a provozovatelů podzemních zásobníků plynu.

V technických pravidlech je zaveden a popsán způsob zajištění údržby plynárenského zařízení (PZ) podle technického stavu a provozních podmínek, který tvoří možnou alternativu ke stávajícímu způsobu údržby PZ podle pevně stanovených lhůt základních činností. Požadavky a podmínky pro zajišťování údržby PZ podle technického stavu a provozních podmínek jsou stanoveny pro plynovody a přípojky s přetlakem do 4 bar včetně a pro regulační stanice všech tlakových hladin a jsou uvedeny v Části III a VI. Základní principy údržby PZ a související pojmy s nově zavedenými způsoby údržby jsou uvedeny v Části I.

Účelem těchto technických pravidel je účinná pomoc plynárenským podnikatelům realizovat optimální systém údržby PZ, včetně požadavků plynoucích z obecně závazných právních předpisů pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenských zařízení.

Tato technická pravidla jsou relevantní pro provozovatele přepravní a distribučních soustav a podzemních zásobníků.

Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou a vztahují se pouze na přepravní a distribuční soustavy v odvětví plynárenství.

Platnost od 1. 1. 2019

Pro členy Českého plynárenského svazu v limitovaných počtech za zvýhodněnou cenu 342,-Kč/ks včetně DPH.

Počet kusů za zvýhodněnou cenu je limitován počtem kmenových zaměstnanců kolektivního člena. Individuální a čestní členové si mohou za zvýhodněnou cenu zakoupit po jednom kusu.