Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

TPG 923 01

398,00 Kč
S DPH

Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynových zařízení.

Počet

 

Zásady zabezpečení (upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka)

 

Zásady doručení (upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka)

 

Zásady vrácení (upravuje se pomocí modulu Ujištění zákazníka)

Účelem těchto technických pravidel je stanovit zásady činností a podmínky pro provádění ověřování odborné úrovně a kvality práce v rámci dobrovolné certifikace právnických a podnikajících fyzických osob, které vykoná­vají činnost v oblasti plynárenských zařízení. Povinnost ověření odborné způ­so­bilosti podle těchto pravidel nevyplývá z žádného právního předpisu.

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Tato technická pravidla nahrazují TPG 923 01-1 a TPG 923 01-2 schválená 18. 11.2008.

Změny proti předchozím TPG

Tato technická pravidla byla zpracována na základě praktických zkušeností při aplikaci TPG 923 01-1 a TPG 923 01-2. Do pravidel byly zapracovány Změna 1 TPG 923 01-1,Změny 1, 2 a 3 TPG 923 01-2 a nové zásady procesu certifikace, vycházející z ČSN EN ISO/IEC 17065 a ČSN EN ISO/IEC 17067.

V těchto technických pravidlech je zpracována obecná část podle ČSN EN ISO/IEC 17065, kde je kladen důraz na nestrannost při posuzování a samostatnost při činnostech certifikačních orgánů. Integračním prvkem je Grémium, které stanovuje požadavky na proces pro jednotlivé certifikační rozsahy v zájmu zajištění jednotného přístupu certifikačních orgánů působících v této oblasti a vymezuje konkrétní požadavky na personální zajištění, technické vybavení, na výrobní, montážní a skladovací prostory a na systém řízení kvality v posuzovaných organizacích, které vstupují do procesu certifikace. Vymezením těchto požadavků jsou stanovena jednotná pravidla certifi­kač­ního procesu. Vzhledem k tomu, že jednotlivé certifikační orgány musí být akreditovány, zajišťuje kontrolu jejich činnosti nezávislý subjekt, tj. Český institut pro akreditaci o.p.s. (dále jen „ČIA“).  

Technická pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy, ČIA a dalším organizacemi zabýva­jícími se danou problematikou.

Platnost od 1. 7. 2015

Pro členy Českého plynárenského svazu v limitovaných počtech za zvýhodněnou cenu 214,-Kč/ks včetně DPH.

Počet kusů za zvýhodněnou cenu je limitován počtem kmenových zaměstnanců kolektivního člena. Individuální a čestní členové si mohou za zvýhodněnou cenu zakoupit po jednom kusu.