TPG 702 01

443,00 Kč
S DPH

Plynovody a přípojky z polyetylenu

Počet

Tato technická pravidla stanovují podrobnější požadavky pro projektování, stavbu a zkoušení plynovodů a přípojek z polyetylenu, jejichž výstavba nebo obnova je prováděna výkopovými nebo bezvýkopovými technologiemi. Dále tato pravidla stanovují jednotné standardní podmínky, za kterých je možno bezpečně a spolehlivě provádět opravy plynovodů a přípojek z polyetylenu.

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Tato technická pravidla nahrazují TPG 702 01 schválená 11. 3. 2003, TPG 702 03 schválená 4. 5. 2005 a TPG 921 01 schválená 11. 12. 2001.

Změny proti předchozím TPG

Technická pravidla byla změněna s ohledem na poznatky při výstavbě, opravách a obnově plynovodů a přípojek z polyetylenu. Do těchto pravidel byly zpracovány technické požadavky na provádění spojů plynovodů a přípojek z polyetylenu, včetně napojování kompletačních prvků. Rovněž byly aktualizovány požadavky na odbornou způsobilost svářečského personálu. Dále byla tato pravidla rozšířena o podmínky provádění oprav plynovodů a přípojek z polyetylenu a postupů provedení jednotlivých metod oprav, včetně způsobů bezpečného odstavení opravované části potrubí z provozu.

Technická pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou.

 

Platnost od 1.1.2017

Pro členy Českého plynárenského svazu v limitovaných počtech za zvýhodněnou cenu 355,-Kč/ks včetně DPH.

Počet kusů za zvýhodněnou cenu je limitován počtem kmenových zaměstnanců kolektivního člena. Individuální a čestní členové si mohou za zvýhodněnou cenu zakoupit po jednom kusu TPG 702 01.