TPG 938 01

530,00 Kč
S DPH

Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů

Počet

S rozvojem techniky, zejména elektroniky, došlok rychlému vývoji zabezpečovací techniky, mimo jiné i v obla­stiplynových zařízení. Tato skutečnost vedla ke kvalitativnímu zvýšení úrovně prvků aktivní ochrany, mezi něž patří i detekč­ní systémy sloužící k zabezpečení osob, objektů a zařízení před nebezpečím úniku hořlavých plynů. S ohledem na požadavky různých předpisů v této oblasti a díky ceno­vé dostupnosti detekčních systémů dochází v současnosti k jejich poměrně širokému využití. Tato technická pravidla stanoví základní požadavky na provedení, instalaci, provoz, kontrolu a údržbu detek­čních systémů.

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

 

Tato technická pravidla nahrazují TD 938 01 schválená 26. 10. 1998.

 

Změny proti předchozím TD

 

V technických pravidlech jsou doplněny nové principy měření používané pro detekci plynů. Detekční systémy jsou podle ČSNEN 50244 a ČSN EN 60079-29-2 nově rozděleny do třech typů podle jejich funkce a výstupu pro spuštění bezpečnostních opatření. Rovněž je uveden způsob volby vhodných míst pro instalaci snímačů nebo odběrových míst a jejich rozmístění. V příloze pravidel jsou uvedeny základní informace o měřicích chara­kteristikách jednotlivých typů snímačů a jejich vhodné umístění pro zemní plyn a LPG.

 

Technická pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou.

 Platnost od 1.7.2015

Pro členy Českého plynárenského svazu v limitovaných počtech za zvýhodněnou cenu 182,-Kč/ks včetně DPH.

Počet kusů za zvýhodněnou cenu je limitován počtem kmenových zaměstnanců kolektivního člena. Individuální a čestní členové si mohou za zvýhodněnou cenu zakoupit po jednom kusu.