TPG 702 07

603,00 Kč
S DPH

Výpočet únosnosti chrániček a ochranných trubek plynovodního potrubí

Počet

Chránička, ani ochranná trubka není součástí plynovodu, ale jeho příslušenstvím, a proto je posuzována jako

stavební konstrukce. Tato technická pravidla stanovují zásady pro posouzení únosnosti chrániček a ochranných

trubek při působení zatížení, kterému předmětná trubní konstrukce musí odolat, včetně způsobu výpočtu napětí

v chráničce. Stanovení vstupních údajů a rozsah výpočtu je v kompetenci a odpovědnosti projektanta.

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Tato technická pravidla nahrazují TDG 702 07 schválená 12. 9. 2004.

Změny proti předchozím TDG

Technická pravidla byla změněna s ohledem na poznatky z praxe při stanovení výpočtu únosnosti chrániček

a ochranných trubek plynovodního potrubí.

Technická pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou.

Platnost technických pravidel od 1. 9. 2017

Pro členy Českého plynárenského svazu v limitovaných počtech za zvýhodněnou cenu 483,-Kč/ks včetně DPH.

Počet kusů za zvýhodněnou cenu je limitován počtem kmenových zaměstnanců kolektivního člena. Individuální a čestní členové si mohou za zvýhodněnou cenu zakoupit po jednom kusu TPG 702 07.