TPG 920 21

221,00 Kč
S DPH

Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů

Počet

Tato technická pravidla nahrazují TPG 920 21schválená 13. 12. 2006.

Změny proti předchozí verzi TPG

Tato pravidla byla upravena s ohledem na izolační systémy a technologie odpovídající současnému stavu techniky a platné technické předpisy.

 Pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími sedanou problema­tikou.

Tato pravidla platí od 1. 4. 2014

Mohlo by vás také zajímat