TPG 704 03

120,00 Kč
S DPH

Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba.

Počet

Pro zhotovování domovních plynových rozvodů jsou neustále vyvíjeny nové komponenty, které mají řadu výhod, např. snadnou, časově úspornou instalaci, ekonomický efekt a mnohdy i zvýšení bezpečnosti a provozuschopnosti těchto zařízení.

Domovní instalace plynu zhotovené z vícevrstvých trubek, u nichž je základním prvkem kovový materiál s plastovou ochranou na vnější i vnitřní straně, poskytují rozvodu výhody vlastní oběma materiálům (tj. např. pevnost, pružnost, malý odpor proudění média a snadné spojování).

Tato technická pravidla stanovují požadavky pro projektování, montáž a opravy domovních plynových rozvodů ze systému vícevrstvých trubek s respektováním ČSN EN 1775 a TPG 704 01.

Vzhledem k tomu, že trubka je složena z několika vrstev, vžil se název „vícevrstvá trubka“. Pro tento druh trubek jsou používány kompletační a zabezpečovací prvky, které tvoří s trubkami systém vícevrstvých trubek.

Technická pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou.

 

ROZSAH PLATNOSTI

Tato technická pravidla (dále jen „pravidla”) stanovují požadavky a podmínky pro projektování, připojení spotřebičů, montáž a opravy domovních rozvodů zemního plynu a bioplynu ze systému vícevrstvých trubek o provozním přetlaku do 0,5 MPa (5 bar) včetně podle ČSN EN 1775.

Pravidla jsou zpracována v návaznosti na požadavky ČSN EN 1775, TPG 704 01 a ČSN ISO 17484-1.

Pro domovní rozvody plynu z vícevrstvých trubek smí být použity trubky s vnějším průměrem maximálně dn 32 (viz Příloha 2).

 

Platnost od 1. 10. 2009