TPG 901 01

2 280,00 Kč
S DPH

Přepočty dodávek plynu na energetické jednotky, včetně změny 1

Počet

V souvislosti s dodávkami zemního plynu rozdílné energetické hodnoty bylo nutno přistoupit k jednotnému řešení fakturace dodávek plynu, jak je běžné v některých evropských zemích. Jedná se o vyjadřování dodávek plynu v energetických jednotkách namísto dosavadního vyjadřování v jednotkách objemových. Technická pravidla definují základní fyzikálně-chemické pojmy a veličiny, jejich skutečné a pro přepočet upravené hodnoty, obsahují metodické postupy přepočtů a uvádějí možnosti sledování kvality plynu v místech, kde by mohlo docházet k jejím změnám. Jedná se o metodiku vyjadřování dodávek plynu v energetických jednotkách namísto vyjadřování v jednotkách objemových, která bude aplikována po příslušných změnách právních předpisů v obchodní a cenové oblasti.


Platnost od 1. 5. 2000 

Mohlo by vás také zajímat